Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý I năm 2018

Thứ sáu, 20 Tháng tư 2018 09:48 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 16/04/2018, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 246/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 845/QĐ-SGTVT ngày 22 tháng 11 năm 2017.


   Xem Quyết định 246/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 1_QD246_Bieu do BXTT DN _quy 1- 16.4.2018.pdf)Phu luc 1_QD246_Bieu do BXTT DN _quy 1- 16.4.2018.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe trung tâm]10947 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu luc 2_QD 246_Bieu do PN DN_quy 1- 16_4.2018.pdf)Phu luc 2_QD 246_Bieu do PN DN_quy 1- 16_4.2018.pdf[Phụ lục 1 - Bến xe phía Nam]3434 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (QĐ246_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 1_2018.pdf)QĐ246_SGTVT_16.04.2018 Vv cong bo bieu do chay xe tueyn co dinh quy 1_2018.pdf[Quyết định 246]84 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan