Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý II năm 2017

Thứ hai, 14 Tháng tám 2017 15:11 Array In Array

   Ngày 09/08/2017, sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 569/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 118/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2017.


   Xem Quyết định 569/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (569_QD phe duyet bieu do quy II_2017.pdf)Quyết Định 569[ ]425 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phuluc_1_BXTrungTam.pdf)Phụ lục 1[Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đi các Tỉnh (thành phố)]10358 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phuluc_2_BXPhiaNam.pdf)Phụ lục 2[Bến xe Phía nam đi các Tỉnh (thành phố)]3318 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: