Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định - Quý II năm 2017

Thứ hai, 14 Tháng tám 2017 15:11 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 09/08/2017, sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 569/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 118/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 03 năm 2017.


   Xem Quyết định 569/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


P.QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (569_QD phe duyet bieu do quy II_2017.pdf)Quyết Định 569[ ]425 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phuluc_1_BXTrungTam.pdf)Phụ lục 1[Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đi các Tỉnh (thành phố)]10358 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phuluc_2_BXPhiaNam.pdf)Phụ lục 2[Bến xe Phía nam đi các Tỉnh (thành phố)]3318 Kb

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan