Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định

Thứ bảy, 23 Tháng bảy 2016 10:57 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 21/10/2016, sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 828/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 527/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 07 năm 2016.


   Xem Quyết định 828/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


QLVT,PT&NL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (828_QD_CongBoBieuDoChayXe.pdf)QĐ_828[Công bố biểu đồ chạy xe]60 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu_luc_1.pdf)Phu_lục_1[Phụ lục 1]10132 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu_luc_2.pdf)Phu_lục_2[Phụ lục 2]3254 Kb

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia