Biểu đồ chạy xe tuyến cố định

Biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định

Thứ bảy, 23 Tháng bảy 2016 10:57 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 21/10/2016, sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã ký Quyết định số 828/QĐ-SGTVT về việc Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 527/QĐ-SGTVT ngày 21 tháng 07 năm 2016.


   Xem Quyết định 828/QĐ-SGTVT, phụ lục 1&2 trong phần đính kèm.


QLVT,PT&NL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (828_QD_CongBoBieuDoChayXe.pdf)QĐ_828[Công bố biểu đồ chạy xe]60 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu_luc_1.pdf)Phu_lục_1[Phụ lục 1]10132 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Phu_luc_2.pdf)Phu_lục_2[Phụ lục 2]3254 Kb

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan