Triển khai khám sức khoẻ lái xe theo quy định mới

Thứ bảy, 26 Tháng chín 2015 08:13 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vân tải Đà Nẵng vừa có văn bản số 3747/SGTVT-QLĐT&SH ngày 24/9/2015 triển khai Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015 của Liên Bộ Y tế - Giao thông vận tải ban hành Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe (có hiệu lực từ ngày 10/10/2015). Theo đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố yêu cầu:


   Các cơ sở đào tạo lái xe hướng dẫn cho học viên thực hiện việc khám sức khỏe theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT của Liên Bộ Y tế - Giao thông vận tải. Các giấy chứng nhận sức khỏe đã cấp theo mẫu tại Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT ngày 04/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước đây do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có danh sách kèm theo) cho các học viên đang học vẫn có hiệu lực trong thời gian 06 (sáu) tháng kể từ ngày cấp.


   Hiệp hội vận tải, HTX, Doanh nghiệp vận tải ô tô nghiên cứu thực hiện và phổ biến nội dung Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT cho các thành viên, đơn vị liên quan và người lái xe biết, thực hiện.


   Như vậy, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe của Sở GTVT sẽ tiếp nhận giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe theo mẫu mới (ban hành kèm Thông tư 24) do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp đối với các trường hợp người dân đi khám sức khỏe làm thủ tục cấp đổi giấp phép lái xe từ ngày 10/10/2015 theo quy định.

  Danh sách các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khỏe của người lái xe: Tải về


Trần Văn Thiện


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

DoiThoai25072018

Banner 70ChuTichHoChiMinhKeuGoiThiDuaAiQuoc

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner QuangBaDuLichHaLong07042018

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

Banner PCI 2017

homthu

bannerxebus

banner

button khaosat  

da nang 20 nam truc thuoc trung uong

Video clip

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan

tiep cong dan

baochi

tracuu

logo2017 VanHoaVanMInhDothi

Banner 1Cua

12.BANNER KeKhaiGia