Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin GPLX

Thứ năm, 09 Tháng năm 2013 14:25 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 3/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư 07/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe.


   Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải quản lý trong phạm vi cả nước.


   Thông tư quy định trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe thống nhất trong phạm vi toàn quốc; Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương.


   Tại các địa phương, Thông tư quy định Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thông tin gỉấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng được giao nhiệm vụ quản lý về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương.


   Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ nhiệm vụ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương, Sở Giao thông vận tải và cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại địa phương trong việc sử dụng, vận hành hệ thống thông tin giấy phép lái xe.


   Ngoài ra cũng quy định việc vận hành, khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe và các cơ quan trực tiếp quản lý hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại trung ương và địa phương.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013.


Theo mt.gov.vn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.5.3.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan