Tham gia Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018”

Thứ bảy, 09 Tháng sáu 2018 08:52 Array In Array

   Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-UBATGTQG ngày 4/6/2018 về việc ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018 và thực hiện Công văn số 236/CV-UBATGTQG ngày 4/6/2018 về việc gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018" của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;


   Ban An toàn giao thông thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị tham gia Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018”, như sau:


   1. Đơn vị tổ chức: Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.


   2. Thời gian nhận tác phẩm giải thưởng: Từ ngày công bố Quyết định số 235/QĐ-UBATGTQG ngày 4/6/2018 về việc ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018 đến 16h30 ngày 15/11/2018 (đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).


   3. Thể loại tác phẩm dự thi: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình Báo in và Báo điện tử.


   Các tác phẩm có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự giải thưởng phải là tác phẩm đã được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/11/2018.


   4. Nội dung: (kèm theo Quyết định số 235/QĐ-UBATGTQG ngày 4/6/2018 về việc ban hành Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia)


   5. Đối tượng: Tất cả các công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả.


   6. Cách thức gửi tác phẩm tham dự


   - Nơi nhận tác phẩm giải thưởng: Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.


   - Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo - quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.


   - Điện thoại: 04.39427596; Fax: 04.38223592


   - Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018".


   - Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: http://antoangiaothong.gov.vn.


   Để công tác tuyên truyền an toàn giao thông mang lại hiệu quả, góp phần trong việc kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Ban An toàn giao thông thành phố đề nghị cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân tham gia giải thưởng báo chí viết về An toàn giao thông năm 2018.


VP Ban ATGT thành phố


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: