Bộ GTVT cung cấp tài liệu Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020

Thứ hai, 02 Tháng tám 2010 19:25 Array In Array

Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Sở Giao thông vận tải về việc Bộ GTVT cung cấp tài liệu Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020 làm tài liệu tham khảo để xây dựng chiến lược đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các địa phương.

Trong năm 2009, thực hiện chương trình hợp tác quốc tế gữa Việt Nam và Nhật Bản, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã trợ giúp Việt Nam xây dựng Báo cáo cuối kỳ của Quy hoạch tổng thể về an toàn giao thông đường bộ Việt Nam đến năm 2020.
Những thông tin nghiên cứu của bản quy hoạch tổng thể nêu trên, Bộ Giao thông vận tải cho đăng tải toàn văn của bản quy hoạch tổng thể (bản dịch tiếng Việt) lên Website Bộ Giao thông vận tải (http://www.mt.gov.vn).

                                                                                                                                                 Theo Báo điện tử BGTVT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: