Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Thứ sáu, 21 Tháng mười 2016 17:36 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng về việc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe ô tô, mô tô, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 04 cơ sở đào tạo và tham mưu Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra số 4872/KL-SGTVT ngày 06/10/2016. Căn cứ Điều 39 của Luật Thanh tra và Điều 46 của Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về việc công khai kết luận thanh tra, Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng tổ chức cuộc họp công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.

congboketluanthanhtrachaphanhcacquydinhphapluat
Ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đã phát biểu chỉ đạo


   Tại cuộc họp công bố kết luận thanh tra được tổ chức vào chiéu ngày 19/10/2016, thừa uỷ quyền của Giám đốc Sở, ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đã phát biểu chỉ đạo:


   - Các đơn vị được thanh tra nghiêm túc rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp khắc phục và tiếp tục duy trì tốt các điều kiện phục vụ công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ.


   - Các đơn vị được thanh tra thực hiện việc niêm yết Kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị theo quy định. Thời gian niêm yết ít nhất là 15 ngày liên tục kể từ ngày 20/10/2016.


   - Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện và Người lái trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền thường xuyên tổ chức theo dõi, hướng dẫn các cơ sở đào tạo chấp hành các quy định của pháp luật; tiến hành giám sát, kiểm tra và tham mưu Giám đốc Sở tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động dạy và học lái xe ô tô, mô tô.


Trần Lành


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.16.5.2019

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan