Tăng cường công tác kiểm soát kích thước thùng hàng ô tô tải tự đổ

Chủ nhật, 06 Tháng ba 2016 17:45 Array In Array

   Để tiếp tục kiểm soát tải trọng xe và kích thước thùng hàng ô tô tải tự đổ, tiến đến loại bỏ ô tô tải tự đổ có kích thước thùng hàng không phù hợp với Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT hoạt động trên địa bàn thành phố. Ngày 03/3/2016, Sở Giao thông vận tải đã có công văn yêu cầu:


   1. Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ô tô tải tự đổ được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, cải tạo trước ngày 01/10/2012 có kích thước thùng hàng không phù hợp với Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT hiện đang hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng.


   1.1 Đối với các xe vi phạm về tải trọng, có số đăng ký không thuộc TP Đà Nẵng: Xử lý vi phạm, thông báo về Sở GTVT, Trung tâm Đăng kiểm nơi quản lý hồ sơ phương tiện, đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cảnh báo trên toàn hệ thống đăng kiểm;


   1.2 Đối với các xe vi phạm tải trọng, có số đăng ký thuộc TP Đà Nẵng:


   - Nếu vi phạm lần thứ nhất: Xử lý vi phạm, đề nghị Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng từ chối kiểm định và đưa vào danh sách cảnh báo trên toàn hệ thống đăng kiểm. Yêu cầu chủ phương tiện cắt thùng hàng theo hướng dẫn tại Văn bản số 4703/BGTVT-KHCN của Bộ GTVT.


   - Nếu tái phạm: Xử lý vi phạm, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đăng kiểm cưỡng chế cắt giảm kích thước thùng và kích thước bao của xe để phù hợp Thông tư số 42/2014/TT-BGTVT. Trình tự thực hiện theo thủ tục thiết kế cải tạo xe cơ giới trước khi kiểm định phương tiện.


   1.3 Biên bản xử lý vi phạm, sao gửi về Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng chậm nhất một ngày làm việc kể từ khi lập biên bản.


   2. Trung tâm Đăng kiểm XCG Đà Nẵng phối hợp chặt chẻ với Thanh tra Sở, từ chối kiểm định theo đề nghị của Thanh Tra Sở, hướng dẫn chủ phương tiện cắt giảm thể tích thùng hàng theo Văn bản 4703/BGTVT-KHCN, Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.


   Công văn 832/SGTVT-QLVT&PT: tải về


Lê Văn Bửu


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: