Lái xe buýt và taxi Đà Nẵng thực hiện 9 nên và 9 không

Thứ năm, 05 Tháng ba 2015 16:15 PDF.  Array In Array  Email

   Triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, UBND thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” đối với các đơn vị vận tải, ngày 25/02/2015, Sở GTVT đã có công văn số Công văn số 591/SGTVT-QLVT&PT . Yêu cầu các đơn vị vận tải taxi, xe buýt nghiêm túc triển khai thực hiện:


   1. Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” cho toàn thể CBNV, nhân viên lái xe taxi, lái xe buýt và nhân viên phục vụ trên xe buýt trong đơn vị mình như đã cam kết.


   2 Tổ chức để 100% nhân viên lái xe taxi; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt cam kết thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”. Tổng hợp danh sách báo cáo gửi về Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/3/2015 để báo cáo cơ quan cấp trên. Sở GTVT đã gửi kèm mẫu cam kết để các đơn vị tổ chức thực hiện.


   3. Yêu cầu các đơn vị vận tải taxi, xe buýt tổ chức niêm yết trên xe: 9 nên và 9 không theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cụ thể như sau:


  
a) Đối với các đơn vị taxi:


   - Nội dung niêm yết 9 nên và 9 không (đính kèm nội dung kể cả kích thước và màu sắc); Lưu ý: Có Logo thành phố Đà Nẵng in chìm trong nội dung.


   - Vị trí niêm yết: ở vị trí dễ quan sát trên táp lô bên phải người lái xe taxi;


   -Thời gian niêm yết: Trước ngày 03/3/2015.


  
b) Đối với các đơn vị xe buýt:


   - Nội dung niêm yết 9 nên và 9 không (đính kèm nội dung kể cả kích thước và màu sắc); Lưu ý: Có Logo thành phố Đà Nẵng in chìm trong nội dung.


   - Vị trí niêm yết trên xe: ở vị trí dễ quan sát trên kính cửa xe bên tài đối với xe buýt B40 và trên kính cửa xe bên phụ đối với xe buýt B50;


   - Thời gian niêm yết: Trước ngày 03/3/2015.

 


Niêm yết 9 nên 9 không trên Taxi Mai Linh
 

Niêm yết 9 nên 9 không trên Taxi tiên Sa
 

Niêm yết 9 nên 9 không trên xe buýt


Nguyễn Thanh Sơn


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan