Một số quy định hiện hành về điều tra tai nạn Hàng hải

Thứ bảy, 16 Tháng mười 2010 13:49 Array In Array

Cảng vụ Hàng hải và các cơ quan, đơn vị cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ điều tra tai nạn Hàng hải của Ngành ta cần biết một số quy định hiện hành về điều tra tai nạn Hàng hải (TNHH) được quy định tại Thông tư số 17/TT- BGTVT ngày 11/8/2009 (thay thế Quyết định số 48/2005/QĐ- BGTVT) của Bộ GTVT về “Báo cáo điều tra tai nạn Hàng hải” và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009. Trong đó có một số quy định đáng chú ý (tại các Điều 11,12) về thẩm quyền điều tra TNHH và nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ điều tra TNHH; cụ thể như sau:

1. Khi nhận được thông tin về TNHH trong vùng nước cảng biển, vùng nội thủy thuộc khu vực quản lý của mình, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải phải cử người có chuyên môn nghiệp vụ đến ngay hiện trường xảy ra TNHH và lên tàu kiểm tra hiện trường xem xét các vị trí làm việc và lấy các mẫu vật cần thiết cho công tác điều tra.

Khi tiến hành các công việc này, nhất thiết phải lập biên bản và có sự chứng kiến, xác nhận của người có thẩm quyền trên tàu và tránh làm ảnh hưởng đến sự vận hành an toàn của tàu. Và người được cử đến hiện trường phải là thành viên của Tổ điều tra TNHH theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ điều tra TNHH:

- Được sử dụng các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác điều tra TNHH.

- Được quyền yêu cầu các bên liên quan đến TNHH có biện pháp giữ nguyên hiện trường và bảo vệ các chứng cứ có liên quan theo yêu cầu của việc điều tra TNHH.

- Được quyền yêu cầu các bên liên quan đến TNHH tường trình bằng văn bản những vấn đề họ biết về điều kiện, hoàn cảnh, diễn biến của TNHH và các đối tượng liên quan đến TNHH.

- Yêu cầu Thuyền trưởng và những người có trách nhiệm liên quan cung cấp bản sao: Nhật ký của tàu, hải đồ khu vực tàu bị nạn, các tài liệu, biên bản cần thiết khác về tàu và trang thiết bị trên tàu.

- Kiểm tra, thu thập bản sao các Giấy tờ: Đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm và các Giấy tờ cần thiết khác có liên quan và các loại chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên để phục vụ cho điều tra TNHH.

- Ghi âm, chụp ảnh, ghi hình, khảo sát, trưng cầu giám định phục vụ điều tra TNHH.

- Tổng hợp, xác minh, phân tích, đánh giá và đề xuất kết luận nguyên nhân gây ra TNHH.

- Lập báo cáo điều tra TNHH.

A.T.G.T


CÁC BÀI VIẾT KHÁC: