Kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ hai, 24 Tháng mười 2011 15:40 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 18/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg về về Kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   Nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn, tổ chức chế độ làm việc, cơ quan thường trực, cơ quan trực thuộc của Uỷ ban ATGT Quốc gia. Chức năng, nhiệm vụ & quyền hạn, thành phần cơ quan giúp việc, chế độ làm việc của Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra còn đề cập đến nguồn kinh phí hoạt động cho Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông tại Trung ương và địa hương.
   Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010.
                                                                                       Theo Website Chính phủ


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan