Thông báo đăng ký tuyến khai thác

Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Bình Phước (BX TX Phước Long)

Thứ bảy, 11 Tháng tám 2018 11:11 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 05/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Công văn của số 30/ĐQĐ ngày 30/7/2018 của Công ty TNHH vận tải và DVDL Đỗ Quốc Đạt về Thông báo đơn vị điều chỉnh phương án tuyến cố định liên tỉnh. Theo quy định về “Đăng ký khai thác tuyến” tại Thông tư 60 /2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải Thành phố Đà Nẵng công bố công khai trên trang Thông tin điện tử của Sở các thông tin về hồ sơ đăng ký trên như sau:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Bình Phước và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: CN Bến xe TX Phước Long;


   Cự ly vận chuyển: 850 km; Mã số tuyến: 43931112A;


   Hành trình: Bến xe Trung tâm Đà Nẵng - Cầu khác mức Ngã ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19C - TL11 - QL26-QL14- ĐT741 - CN Bến xe TX Phước Long và ngược lại.


   Phương án hiện tại đang khai thác: Số chuyến: 15 chuyến/tháng/02 xe/01bến


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 15 phút vào các ngày chẵn âm lịch;


   - Tại CN Bến xe TX Phước Long: lúc 12 giờ 30 phút vào các lẻ âm lịch;


   Phương án điều chỉnh: Số chuyến điều chỉnh là: 24 chuyến/tháng /03xe/01bến


   - Tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 13 giờ 15 phút vào các ngày âm lịch trong tháng (trừ các ngày 01,03,13,15,27 và 29 không hoạt động);


   - Tại CN Bến xe TX Phước Long: lúc 11 giờ 00 phút vào các ngày âm lịch trong tháng (trừ các ngày 02,04,14,16,28 và 30 không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 18 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH vận tải và DVDL Đỗ Quốc Đạt sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


P. QLVTPTNL


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan