Thông báo đăng ký tuyến khai thác

(ĐIỂU CHỈNH) Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô Đà Nẵng - Quảng Bình(BX Ba Đồn)

Thứ hai, 21 Tháng mười một 2016 18:12 PDF.  Array In Array  Email

   Ngày 11/11/2016, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng nhận Hồ sơ số 133/2016-HV ngày 09/11/2016 của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hải Vân về đơn vị điều chỉnh phương án đăng ký khai thác tuyến cố định liên tỉnh bằng ô tô, cụ thể như sau:


   Theo phương án đăng ký khai thác tuyến do đơn vị đề xuất:


   Tên tuyến: Đà Nẵng đi Quảng Bình và ngược lại;


   Bến đi: Bến xe TT Đà Nẵng; Bến đến: Bến xe Ba Đồn;


   Cự ly vận chuyển: 310 km; Mã số tuyến: 43741115 A;


   Hành trình: Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng – Hầm đèo Hải Vân – Quốc lộ 1A – Bến xe Ba Đồn và ngược lại;


   Phương án hiện tại đang khai thác:


   - Nốt 1: Số chuyến khai thác là: 22 chuyến/tháng/01bến


   + Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 10 giờ 15 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,03,07,11,13,14,17 và 27 không hoạt động);


   + Giờ xuất bến tại bến xe Ba Đồn: lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,03,07,11,13,14,17 và 27 không hoạt động);


   - Nốt 2: Số chuyến khai thác là: 20 chuyến/tháng/01bến


   + Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 18 giờ 00 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,03,07,09,11,13,14,17,23, và 27 không hoạt động);


   + Giờ xuất bến tại bến xe Ba Đồn: lúc 07 giờ 00 phút hàng ngày (trừ các ngày 01,03,07,09,11,13,14,17,23, và 27 không hoạt động);


   Phương án điều chỉnh:


   - Nốt 1: Số chuyến khai thác là: 25 chuyến/tháng/01bến


   + Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 11 giờ 45 phút hàng ngày (trừ các ngày 03,09,13,17 và 23 không hoạt động);


   + Giờ xuất bến tại bến xe Ba Đồn: lúc 20 giờ 30 phút hàng ngày (trừ các ngày 03,09,13,17 và 23 không hoạt động);


   - Nốt 2: Số chuyến khai thác là: 25 chuyến/tháng/01bến


   + Giờ xuất bến tại bến xe TT Đà Nẵng: lúc 17 giờ 20 phút hàng ngày (trừ các ngày 03,09,13,17 và 23 không hoạt động);


   + Giờ xuất bến tại bến xe Ba Đồn: lúc 07 giờ 00 phút hàng ngày (trừ các ngày 03,09,13,17 và 23 không hoạt động);


   Thời gian thực hiện một hành trình dự kiến chạy xe: 06 giờ 00 phút.


   Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Du lịch Hải Vân sẽ được Sở GTVT thực hiện theo các quy định của Bộ Giao thông vận tải.


Nguyễn Việt Phương


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan