Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km11+00 - Km19+00 - Quốc lộ 14B

Thứ ba, 04 Tháng sáu 2019 07:42 PDF.  Array In Array  Email

Công trình Sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km11+00 - Km19+00 - Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 390/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 30/5/2019; cụ thể như sau:


1. Cấp cho:


a) Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì hạ tầng giao thông.


- Địa chỉ: Số 606 đường 2 Tháng 9, thành phố Đà Nẵng.


- Số điện thoại: 0236.3786.386.


b) Nhà thầu thi công: Công ty CP Xây dựng giao thông Trung Tiến Dũng.


- Địa chỉ: Số 586 đường Ngô Quyền, thành phố Đà Nẵng.


- Số điện thoại: 0236.3935.348.


2. Nội dung thi công:


a) Giải pháp thực hiện:


- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt nhẹ và hằn nhẹ: Cào bóc mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 05cm và hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:


+ Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;


+ Tưới nhũ tương dính bám 0,5 lít/m2.


- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt nhẹ và hằn vừa:


+ Đối với vị trí có bề dày lớp bê tông nhựa hiện trạng 12cm: Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:


* Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;


* Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.


* Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;


* Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;


* Lu lèn móng đường cũ đạt K98.


+ Đối với vị trí có bề dày lớp bê tông nhựa hiện trạng 20cm: Cào bóc mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:


* Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;


* Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.


* Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;


* Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn 0,5 lít/m2.


- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt mai rùa: Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, hoàn trả mặt đường với kết cấu như sau:


+ Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;


+ Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.


+ Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;


+ Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;


+ Lu lèn móng đường cũ đạt K98.


- Các vị trí mặt đường bê tông nhựa bị nứt mai rùa và sình lún sát dải phân cách giữa: Cắt và đào bỏ lớp mặt đường bê tông nhựa trong phạm vi hư hỏng dày 12cm, đào bỏ lớp móng, nền đường hiện trạng dày 103cm và hoàn trả với kết cấu như sau:


+ Bê tông nhựa Polime PMB-III D12,5 dày 05cm;


+ Tưới nhũ tương dính bám 0,3 lít/m2.


+ Bê tông nhựa chặt D19 dày 07cm;


+ Tưới nhũ tương thấm bám tiêu chuẩn 0,8 lít/m2;


+ CPĐD loại 1 Dmax25 dày 25cm;


+ CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 25cm;


+ Vải địa kỹ thuật không dệt cường độ 20kN/m2;


+ Cát hạt thô dày 53cm trên lớp bê tông nhựa đường cũ.


b) Tổ chức giao thông: Hoàn trả vạch sơn kẻ mặt đường theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.


3. Thời gian thi công: từ ngày 01/6/2019 đến ngày 15/7/2019.


P. QLKC


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan