Thi công trên đường bộ đang khai thác

Triển khai thi công Lắp đặt tuyến ống cấp nước D300 DI trên đường Điện Biên Phủ (khu vực nút giao đường Hải Phòng)

Thứ năm, 28 Tháng mười hai 2017 08:56 PDF.  Array In Array  Email

   Hạng mục thi công công trình Lắp đặt tuyến ống cấp nước D300 DI trên đường Điện Biên Phủ (khu vực nút giao đường Hải Phòng) triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 1206/GP-SGTVT ngày 26/12/2017 do Sở Giao thông vận tải cấp; cụ thể như sau:


   1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.


   - Địa chỉ: Số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng.


   - Điện thoại liên lạc: 0236.3696632.


   2. Đơn vị thi công: Xí nghiệp Xây lắp Dawaco - Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng.


   - Địa chỉ: Số 10 Trịnh Công Sơn, thành phố Đà Nẵng.


   - Điện thoại liên lạc: 0236.3562320.


   3. Nội dung thi công:


   a) Tổ chức thi công lắp đặt 22m ống cấp nước D300 DI trên đường Điện Biên Phủ (khu vực nút giao đường Hải Phòng) và băng qua đường Hải Phòng theo hồ sơ thiết kế được duyệt; Tim đường ống cấp nước cách mép ngoài bó vỉa 5,0m.


   b) Biện pháp đối với vị trí băng đường Hải Phòng: Sử dụng biện pháp cắt đường để lắp đặt (vết cắt rộng 60cm), tổ chức thi công trên 1/2 mặt đường xe chạy, 1/2 mặt đường còn lại để đảm bảo giao thông thông suốt; thời gian thi công từ 22h00 đến 05h00 hôm sau.


   4. Thời gian thi công: Từ ngày 03/01/2018 đến ngày 15/01/2018.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan