Thi công trên đường bộ đang khai thác

Công trình Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1

Thứ năm, 24 Tháng tám 2017 10:04 PDF.  Array In Array  Email

   Công trình Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 802/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 23/8/2017, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị được cấp phép:


   - Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông


   - Đơn vị thi công: Công ty TNHH XDTM&DV Linh Sương


   Địa chỉ: số 16 đường Tiên Sơn 20, thành phố Đà Nẵng.


   2. Nội dung thi công:


   Tổ chức thi công Sơn lại vạch sơn kẻ mặt đường bị mờ và sửa chữa, thay thế biển báo theo QCVN41:2016/BGTVT đoạn Km916+300 -Km933+00 Quốc lộ 1 theo thiết kế thi công được duyệt tại Quyết định 457/QĐ-SGTVT ngày 03/7/2017 của Sở Giao thông vận tải, với các nội dung cơ bản như sau:


   - Sơn lại các vị trí vạch sơn bị bong tróc, mờ trên tuyến theo QCVN 41:2016/BGTVT.


   - Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng và thay thế màng phản quang của trụ biển báo trên tuyến theo QCVN 41:2016/BGTVT và TCVN7887:2008.


   - Thu hồi các trụ biển báo F9 hiện trạng trên tuyến do không còn phù hợp với QCVN41:2016/BGTVT.


   3. Thời gian thi công: từ ngày 23/8/2017 đến hết ngày 30/09/2017.


P. QLKCHTGT


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan