Mời thầu và Kết quả đấu thầu

Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và nội dung thư mời báo giá Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng.

Thứ năm, 11 Tháng mười 2012 16:58 PDF.  Array In Array  Email

   Sở Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 689/QĐ-SGTVT ngày 11/10/2012 về việc phê Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu Gói thầu B18 Lô 2: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng với các nội dung chính như sau:


   Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu (nội dung này được Bên mời thầu thông báo mời thầu trên Báo Lao Động, Báo Đấu thầu và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 03 kỳ liên tiếp) với các nội dung chính như sau:


   1. Tên gói thầu: Mua sắm phương tiện chuyên dùng vận hành và bảo dưỡng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (Kí hiệu: B18 Lô 2).


   2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng.


   3. Điều hành dự án: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).


   5. Nguồn tài chính: Vốn vay từ Ngân hàng Thế giới.


  
6. Thời gian lựa chọn nhà thầu:


    - Thời gian đăng thông báo mời thầu: Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu.


   - Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ: Từ 7 giờ 30 ngày 22/10/2012 đến 13 giờ 30 ngày 22/11/2012, tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (số 54 Thái Phiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).


   - Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 00 phút ngày 22/11/2012 tại Phòng Kế hoạch và Đấu thầu của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; đóng thầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/11/2012 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   - Thời gian và địa điểm mở thầu: Lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/11/2012 tại Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.


   7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.


   8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.


   Điều 2. Trách nhiệm của các bên liên quan:


   1. Bên mời thầu (Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng): Điều chỉnh HSMT theo đúng nội dung phê duyệt tại Quyết định này trước khi phát hành HSMT.


   2. Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu: Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đề xuất Sở Giao thông Vận tải thành lập tổ chuyên gia đảm bảo có trình độ chuyên môn, am hiểu nội dung của gói thầu, có kinh nghiệm trong quản lý và quy trình đấu thầu.


   3. Hội đồng mở thầu: Gồm các đại diện của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Tổ chuyên gia đấu thầu và các đơn vị dự thầu.


   4. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Theo qui định trong HSMT đính kèm.


   Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


   Điều 4. Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng, các Trưởng phòng: Kế hoạch đầu tư, Giám định và quản lý chất lượng công trình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


Đặng Thị Phương Hà


CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan