Giấy phép đường cấm

Danh sách cấp phép ô tô vào đường cấm tháng 4 năm 2019

Thứ ba, 07 Tháng năm 2019 08:38 PDF.  Array In Array  Email

THÁNG 04/2019

Ngày Danh sách
01
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 01/04/2019
02
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 02/04/2019
03
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 03/04/2019
04
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 04/04/2019
05
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 05/04/2019
06
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 06/04/2019
07
Chủ nhật
08
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 08/04/2019
09
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 09/04/2019
10
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 10/04/2019
11
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 11/04/2019
12
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 12/04/2019
13
Nghỉ lễ
14
Chủ nhật
15
Nghỉ lễ
16
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 16/04/2019
17
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 17/04/2019
18
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 18/04/2019
19
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 19/04/2019
20
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 20/04/2019
21
Chủ nhật
22
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 22/04/2019
23
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 23/04/2019
24
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 24/04/2019
25
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 25/04/2019
26
Cấp phép cho ô tô vào đường cấm đến 11h ngày 26/04/2019
27
Nghỉ lễ
28
Chủ nhật
29
Nghỉ lễ
30
Nghỉ lễ
 

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan