Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao thông đường Trường Sơn – Đường vào mỏ đá Hòa Nhơn

Thứ ba, 15 Tháng năm 2018 10:49 PDF.  Array In Array  Email

   Thực hiện Công văn số 2672/UBND-SGTVT ngày 13/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công văn số 1446/SGTVT-KH ngày 13/4/2018 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng về việc lắp đặt đèn tín hiệu ĐKGT tại khu vực nút giao thông Trường Sơn - Đường vào Mỏ đá Hòa Nhơn.


   Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thành công trình và bắt đầu cho vận hành chế độ nháy vàng từ ngày 28/4/2018 và vận hành chế độ xanh, vàng, đỏ từ ngày 11/5/2018 cho nút tín hiệu này. Hệ thống đèn THGT hoạt động 3 pha với chu kỳ như sau:


   a) Thời gian từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 00:


   - Pha 1 (đường Trường Sơn hướng cầu vượt Hòa Cầm vào nút): Xanh 22s.


   - Pha 2 (đường mỏ đá Hòa Nhơn vào nút): Xanh 20s.


   - Pha 3 (đường Trường Sơn hướng Túy Loan vào nút): Xanh 27s.


   b) Thời gian từ 8 giờ 00 đến 22 giờ 00:


   - Pha 1 (đường Trường Sơn hướng cầu vượt Hòa Cầm vào nút): Xanh 27s.


   - Pha 2 (đường mỏ đá Hòa Nhơn vào nút): Xanh 20s.


   - Pha 3 (đường Trường Sơn hướng Túy Loan vào nút): Xanh 22s.


   Thời gian chuyển pha là 3s Vàng, lưu đỏ là 1s tất cả các hướng.

 

LapDatDenTinHieuGiaoThongTruongSon 1
LapDatDenTinHieuGiaoThongTruongSon 2
Hình ảnh trước và sau khi lắp đặt đèn THGT


   Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi và đề xuất điều chỉnh chu kỳ cho phù hợp với tình hình giao thông tại nút.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT

Hình ảnh trước khi lắp đặt

đèn tín hiệu điều khiển giao thông

CÁC BÀI VIẾT KHÁC:

LogoDoiThoai.6.9.2019

huong dan di chuyen tra cuu thong tin xe buyt da nang

Baner DatLichHenTrucTuyen

Banner HienKeXayDungThanhPhoThongMinh

Banner TraCuuDuLieuTuMayXepHangTuDong

homthu

button khaosat  

Video clip

tiep cong dan

baochi

tracuu

Banner 1Cua

  bannerTuyenTruyenDKTaiKhoanCongDan