News & Events

Thực hiện Đề án tuyên truyền về Công ước chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

Wednesday, 22 May 2019 08:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 3033/UBND-STP ngày 11/5/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án tuyên truyền về Công ước Chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị. Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 1981/SGTVT-VP ngày 15/5/2019 triển khai tuyên tuyền các nội dung cơ bản của Công ước Chống tra tấn, các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn hoặc liên quan đến phòng, chống tra tấn và các nội dung Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quyền dân sự, chính trị được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh... đến công chức, viên chức và người lao độngdefault NoImage


   Với mục tiêu phổ biến rộng rãi nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong thực hiện phòng, chống tra tấn. Sở Giao thông vận tải đăng tải Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến Công ước chống tra tấn và Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị theo file đính kèm cuối bài viết.


VPS

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (20181024-PBPL-87-Cong uoc chong tra tan.pdf)20181024-PBPL-87-Cong uoc chong tra tan.pdf[Công ước Quốc tế Chống tra tấn]223 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (Cong uoc quoc te ve cac quyen Dan su va chinh tri.pdf)Cong uoc quoc te ve cac quyen Dan su va chinh tri.pdf[Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và chính trị]1254 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (DA. Chong tra tan.520.pdf)520/QĐ-BTP[Kế hoạch thực hiện Đề án Chống tra tấn]1174 Kb
DOWNLOAD THIS FILE (DA. Dan su chinh tri.521.2019.pdf)521/QĐ-BTP[Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị"]1247 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip