Urban Traffic Information

Tổ chức giao thông một chiều đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình

Thursday, 03 October 2019 10:23 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương và đường Âu Dương Lân. Ngày 16/9/2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương thống nhất cho phép tổ chức giao thông một chiều trên tuyến đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình.

 

GiaoThongMotChieuAuDuongLan


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành công tác lắp đặt các biển báo, kẻ vạch sơn tổ chức giao thông 01 chiều trên tuyến đường Âu Dương Lân - đoạn từ Nguyễn Hồng Ánh đến Trần Tử Bình trước ngày 30/9/2019.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip