Urban Traffic Information

Ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Wednesday, 03 July 2019 11:07 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 12/02/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác bàn giao các công trình giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


   Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip