Urban Traffic Information

Cải tạo nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám - Trần Huấn - Trần Phước Thành

Tuesday, 23 April 2019 23:07 | Print |
There are no translations available.

   Nhằm tạo điều kiện để người tham gia giao thông thuận lợi, an toàn, kết nối với khu dân cư khu vực phía Đông, phía Tây đường Cách Mạng Tháng Tám cũng như hạn chế lưu lượng tập trung quay đầu xe tại nút giao thông Cách Mạng Tháng Tám - Xuân Thủy, Cách Mạng Tháng Tám - Đỗ Thúc Tịnh. Ngày 11/12/2018 UBND thành phố Đà Nẵng có chủ trương tại Công văn số 9622/UBND-SGTVT về việc cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông các nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám với đường: Nguyễn Nhàn, Ông Ích Đường, Trần Huấn như sau:


   - Cải tạo nút, bố trí làn rẽ trái, điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Nhàn.


   - Cải tạo nút, bố trí làn rẽ trái, điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám - Ông Ích Đường.


   - Cải tạo nút, mở dải phân cách giữa, bố trí làn rẽ trái và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại nút giao thông đường Cách Mạng Tháng Tám - Trần Huấn - Trần Phước Thành.


LapDenTHGTNutCMT8 TranHuan


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công hoàn thành và cho vận hành chế độ xanh, vàng, đỏ từ ngày 05/4/2019 đến nay.


Ban QLDA XD&BT HTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC