Urban Traffic Information

Cải tạo, lắp đặt tuyến ống cấp nước D220 uPVC đường ĐT 602 (đoạn từ nút giao Hoàng Văn Thái qua cầu An Sơn) đấu nối vào tuyến ống D225 HDPE hiện trạng đường ĐT 602

Monday, 01 April 2019 08:04 | Print |
There are no translations available.

   Công trình: Cải tạo, lắp đặt tuyến ống cấp nước D220 uPVC đường ĐT 602 (đoạn từ nút giao Hoàng Văn Thái qua cầu An Sơn) đấu nối vào tuyến ống D225 HDPE hiện trạng đường ĐT 602 triển khai thi công theo Giấy phép thi công số 208/GP-SGTVT do Sở Giao thông vận tải cấp ngày 29/3/2019, cụ thể như sau:


   1. Đơn vị được phép sử dụng: Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng.


   a) Địa chỉ: Số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.


   b) Số điện thoại: 02363.696.632.


   2. Nội dung thi công:


   - Đào và hoàn trả vỉa hè hiện trạng (với tổng diện tích 146,4m2), tim mương đào cách mép ngoài bó vỉa đường ĐT 602 là 4m, cụ thể:


   + Mương đặt ống D220 uPVC: (234x0,6) = 140,4m2.


   + 06 hố đấu nối: 6x(1x1) = 6m2.


   - Đào và hoàn trả đường bê tông nhựa hiện trạng để lắp đặt ống gang D200 DI qua đường với diện tích (9x0,8) = 7,2m2.


   - Tháo dỡ đường ống D80 ST hiện trạng, lắp đặt thay thế bằng ống D200 SS dài 54m kẹp dọc cầu An Sơn.


   - Hoàn trả tạm thời đảm bảo giao thông ngay trong ngày. Hoàn trả vỉa hè đường theo đúng kết cấu quy định tại Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng.


   3. Thời gian sử dụng: Từ ngày 05/4/2019 đến hết ngày 05/5/2019.


P. QLKC


CAC_BAI_VIET_KHAC