Urban Traffic Information

Lắp đặt bổ sung biển báo "Cấm đỗ xe" khu vực nút giao thông đường Núi Thành - Tiểu La

Tuesday, 26 March 2019 08:16 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong giờ cao điểm tại khu vực nút giao thông Núi Thành - Tiểu La, ngày 04/03/2019 UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 1262/UBND-SGTVT thống nhất về việc cấm đỗ xe khu vực nút giao thông đường Núi Thành - Tiểu La như sau:


   - Bổ sung biển cấm đỗ xe trên đường Núi Thành, Tiểu La, đoạn 30m sau nút giao Núi Thành - Tiểu La, theo 04 hướng lưu thông ra nút giao thông trong thời gian từ 06h30 - 08h00 và từ 16h00 đến 18h00.

 

LapBoSungBienCamDoXeNuiThanhTieuLa
  

   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành việc lắp đặt trong ngày 20/03/2019.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip