Urban Traffic Information

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông khu vực nút giao đường tránh Nam Hải Vân Túy Loan - Hoàng Văn Thái - Bà Nà Suối Mơ

Wednesday, 28 November 2018 07:49 | Print |
There are no translations available.

   Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao khu vực Đường tránh Nam hầm Hải Vân Túy Loan - Hoàng Văn Thái - Bà Nà Suối Mơ, ngày 06/11/2018 UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn số 8578/UBND-SGTVT chỉ đạo như sau:


   1. Lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ tối đa cho phép 40km/h đối với các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút giao với Đường tránh Nam hầm Hải Vân – Túy Loan, với khoảng cách giới hạn tốc độ là 200m tính từ tim nút giao về mỗi hướng.


   2. Lắp đặt biển báo “Đi chậm, chú ý quan sát” trên đường Hoàng Văn Thái, Bà Nà Suối Mơ trước khi vào nút, vị trí lắp đặt cách tim nút giao 100m tính từ tim nút giao về mỗi hướng.

 

NamHaiVanHoangVanThaiBaNaSuoiMo 1
NamHaiVanHoangVanThaiBaNaSuoiMo 1
Ảnh: Tấn Đoàn


   Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thi công và hoàn thành công tác lắp đặt biển báo trong ngày 26/11/2018.


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC