Urban Traffic Information

Xây dựng kế hoạch lắp đặt các hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý

Tuesday, 18 September 2018 07:46 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thời gian qua, do nhu cầu mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân cũng như phục vụ một số sự kiện diễn ra trên địa bàn nên một số tuyến đường có hiện tượng đào lấp nhiều lần tại cùng một khu vực; vỉa hè vừa thi công hoàn thành phải đào lên để lắp đặt hạ tầng kỹ thuật,… gây dư luận xấu trong công chúng cũng như ảnh hưởng đến chất lượng hạ tầng giao thông, mỹ quan đô thị và sinh hoạt bình thường của người dân.


   Nhằm hạn chế tối đa tình trạng nêu trên, Sở Giao thông vận tải đề nghị các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp nước và các công trình khác chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ngay từ đầu năm phải xây dựng kế hoạch triển khai thi công lắp đặt các hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các đường do Sở Giao thông vận tải quản lý trong năm đó và báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 31/01 hàng năm để xem xét, chấp thuận, theo dõi, phối hợp quản lý cấp giấy phép để thi công đồng bộ, tránh tình trạng đào lấp nhiều lần tại cùng một vị trí, khu vực.


   Sau ngày 31/01 hàng năm, Sở Giao thông vận tải chỉ xem xét, giải quyết cấp giấp phép thi công đối với các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật đã gửi kế hoạch triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật trong năm về Sở Giao thông vận tải; mọi ảnh hưởng liên quan các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật tự chịu trách nhiệm.


P. QLKCHTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip