Urban Traffic Information

Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao thông Nguyễn Hoàng – Lê Đình Lý

Saturday, 08 September 2018 08:43 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao thông Nguyễn Hoàng - Lê Đình Lý, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương cho phép cải tạo kích thước hình học nút, lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, bổ sung điện chiếu sáng tại khu vực … tại Công văn số 5081/UBND-SGTVT ngày 03/7/2018. Ban QLDA xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đến nay công trình đã thi công hoàn thành và đang vận hành chế độ nháy vàng. Dự kiến ngày 10/9/2018 cho vận hành chế độ xanh, vàng, đỏ tại nút tín hiệu này và hệ thống đèn THGT hoạt động với chu kỳ dự kiến như sau:


   * Pha 1 và pha 2 trượt pha:


   + Pha 1: Đường Lê Đình Lý hướng rẽ trái đi Nguyễn Hoàng, đi thẳng Nguyễn Hữu Thọ đèn xanh 30s; đường Nguyễn Hoàng đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 30s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 27s (có lưu đỏ 2s).


   + Pha 2: Đường Lê Đình Lý hướng đi thẳng Nguyễn Văn Linh đèn xanh chậm hơn pha 1 5s; đường Nguyễn Hoàng đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 25s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 32s (có lưu đỏ 2s).


   * Pha 3: Tuyến đường Nguyễn Hoàng đèn xanh; Tuyến đường Lê Đình Lý đèn đỏ. Chu kỳ đèn: đèn xanh 22s, đèn vàng 3s, đèn đỏ 35s (có lưu đỏ 2s).

 

CaiTaoNutNguyenHoang LeDinhLy 1
CaiTaoNutNguyenHoang LeDinhLy 1
Hình ảnh vận hành chế độ nháy vàng nút Nguyễn Hoàng - Lê Đình Lý 


Ban QLDA xây dựng và bảo trì HTGT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip