Urban Traffic Information

Ban hành Thông tư quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền (AIS)

Friday, 13 April 2018 08:14 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thong tu imaze   Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT ngày 09/4/2018 quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.


   Theo đó, việc lắp đặt và hoạt động của thiết bị AIS (Automatic Identification System) - thiết bị nhận dạng tự động thông tin của tàu thuyền được quy định:


   - Thiết bị AIS được lắp đặt, cài đặt trên tàu thuyền phải có các thông tin tối thiểu, như: Mã nhận dạng của tàu thuyền, tên tàu thuyền, số IMO (nếu có), hô hiệu (nếu có); Kiểu tàu thuyền, kích thước tàu thuyền (chiều dài, chiều rộng), vị trí, tốc độ và hướng đi của tàu thuyền.


   - Tuân thủ theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về AIS.


   - Thiết bị AIS sau khi được lắp đặt, cài đặt và trong quá trình sử dụng trên tàu thuyền phải được kiểm tra bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hiện hành.


   - Thiết bị AIS phải được duy trì hoạt động theo chế độ 24/7.


   - Thiết bị AIS phải được kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị của nhà sản xuất.


   Nội dung chi tiết Thông tư theo file đính kèm.


P. QLKCHTGT

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (17_2018_TT-BGTVT_379147.doc)17_2018_TT-BGTVT_379147.doc[Nội dung chi tiết]39 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip