Urban Traffic Information

Chấn chỉnh hoạt động xếp hàng hóa tại các Doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Friday, 13 October 2017 15:39 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Điều 11, Điều 24 của Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng ô tô. Vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã tiến hành thanh, kiểm tra một số doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố, đã phát hiện một số sai sót trong việc xếp hành hóa lên xe và thực hiện các nội dung trong bản cam kết với UBND thành phố ngày 14/11/2014.


   Để chấn chỉnh hoạt động xếp hàng hóa lên xe, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo các đơn vị vận tải trên địa bàn nghiêm túc rà soát, kiểm tra, có biện pháp khắc phục các sai sót trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về xếp hàng hóa lên xe cũng như các điều khoản đã ký cam kết với UBND thành phố ngày 14/11/2014. Trường hợp các Doanh nghiệp vận tải tiếp tục để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.


   Giao Thanh tra Sở tổ chức hậu kiểm các nội dung theo kết luận thanh tra ngày 04/10/2017 của Giám đốc Sở tại và thường xuyên báo cáo kết quả về công tác kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động xếp hàng hóa lên xe tại các đơn vị vận tải trên địa bàn.


   Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đề nghị Thanh tra Sở, các đơn vị vận tải trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.


   Nội dung chi tiết xem tại đây.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip