Urban Traffic Information

Triển khai phân luồng xe ô tô tải trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng

Monday, 29 May 2017 13:36 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Để đảm bảo ATGT trên Quốc lộ 1, UBND thành phố Đà Nẵng đã Công văn số 2923/UBND-SGTVT ngày 21/4/2017 về phân luồng xe ô tô tải trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn 3040/TCĐBVN-ATGT ngày 26/5/2017 thống nhất, trong đó thực hiện việc phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng như sau:


   - Cấm các loại xe kéo rơ-mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng, đoạn từ cổng chính Khu Công nghiệp Hòa Khánh (đường số 2 KCN – Km 922+070 Quốc lộ 1) đến cầu vượt Ngã ba Huế (Km927+318 Quốc lộ 1) trong thời gian từ 6h30 – 8h30 và từ 16h30 – 18h30.


   - Cho phép các loại xe ô tô tải lưu thông qua các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ Hoàng Thị Loan đến Nguyễn Tất Thành), Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Nguyễn Lương Bằng) để giảm tải trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng


   Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, Sở GTVT đã có Công văn số 2659/SGTVT-QLKCHT ngày 26/5/2017 giao Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì triển khai hoàn thành việc lắp đặt các biển báo theo chủ trương nêu trên trong ngày 31/5/2017; đồng thời Sở GTVT đã đề nghị Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Công an các quận, huyện, Ban QL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, các Hiệp hội vận tải, các cơ quan báo đài thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thực hiện việc phân luồng trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng theo chủ trương của UBND thành phố .


P. QLKCHTGT

Để đảm bảo ATGT trên Quốc lộ 1, UBND thành phố Đà Nẵng đã Công văn số 2923/UBND-SGTVT ngày 21/4/2017 về phân luồng xe ô tô tải trên đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn 3040/TCĐBVN-ATGT ngày 26/5/2017 thống nhất, trong đó thực hiện việc phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng như sau:

         - Cấm các loại xe kéo rơ-mooc, xe sơ-mi-rơ-mooc lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng, đoạn từ cổng chính Khu Công nghiệp Hòa Khánh (đường số 2 KCN – Km 922+070 Quốc lộ 1) đến cầu vượt Ngã ba Huế (Km927+318 Quốc lộ 1) trong thời gian từ 6h30 – 8h30 và từ 16h30 – 18h30.

- Cho phép các loại xe ô tô tải lưu thông qua các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ Hoàng Thị Loan đến Nguyễn Tất Thành), Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Nguyễn Lương Bằng) để giảm tải trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng

Thực hiện chủ trương của UBND thành phố, Sở GTVT đã có Công văn số 2659/SGTVT-QLKCHT ngày 26/5/2017 giao Ban QLDA Xây dựng & Bảo trì triển khai hoàn thành việc lắp đặt các biển báo theo chủ trương nêu trên trong ngày 31/5/2017; đồng thời Sở GTVT đã đề nghị Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Công an các quận, huyện, Ban QL các KCN và Chế xuất Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, các Hiệp hội vận tải, các cơ quan báo đài thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm thực hiện việc phân luồng trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng theo chủ trương của UBND thành phố ./.

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip