Urban Traffic Information

Tổ chức giao thông nút giao Quốc lộ 1 - ĐT.605 và ĐT.602 - Âu Cơ thuộc địa bàn huyện Hòa Vang

Saturday, 25 February 2017 14:07 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Để góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại một số khu vực nút giao thông trên địa bàn huyện Hòa Vang, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương giao Sở Giao thông vận tải triển khai tổ chức lại giao thông tại một số nút giao thông tại Công văn số 1189/UBND-QLĐTh ngày 22/02/2017, cụ thể:


   - Cải tạo, lắp đặt đèn hiệu điều khiển giao thông tại khu vực nút Quốc lộ 1A - ĐT.605;


   - Cải tạo, lắp đặt đèn hiệu điều khiển giao thông tại khu vực nút ĐT.602 - Âu Cơ;


   Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định làm cơ sở để triển khai thi công, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực.


Phòng Quản Lý Kết Cấu Hạ Tầng Giao Thông


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip