Urban Traffic Information

Bổ sung một số tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn quận Hải Châu

Friday, 24 February 2017 10:40 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 21/02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương bổ sung một số tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn quận Hải Châu gồm: Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Văn Thụ, Trần Kế Xương, Chu Văn An, cụ thể:


   Giao Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu gồm: Trưng Nữ Vương (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường Nguyễn Hữu Thọ), Hoàng Văn Thụ, Trần Kế Xương, Chu Văn An, hoàn thành trước ngày 15/3/2017.


   Giao Công an thành phố chủ trì, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan tổ chức ra quân hướng dẫn nhắc nhở người tham gia giao thông biết, thực hiện chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến đường nêu trên trong khoảng thời gian từ ngày 16/3/2017 đến ngày 30/4/2017 và bắt đầu tiến hành xử phạt vi phạm kể từ ngày 01/5/2017.


   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin địa chúng tuyên truyền để người dân được biết chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến đường nêu trên.


   Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, phướn, băng rôn thực hiện chủ trương cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến đường nêu trên.


   Giao UBND quận Hải Châu chỉ đạo UBND các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương cẫm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ tại các tuyến đường nêu trên cho nhân dân trong khu vực đồng thuận, thực hiện để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.


Trần Thị Thịnh


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip