Urban Traffic Information

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 2054/QĐ-TTg ngày 23/11/2015)

Monday, 14 November 2016 17:42 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Theo Quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đến năm 2020, khối lượng vận tải hành khách đạt khoảng 185 triệu lượt hành khách/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5% - 8,5%/năm, trong đó khối lượng hành khách qua CHK đạt 20 - 25 triệu hành khách, vận tải hành khách công cộng đảm nhận thị phần từ 15% - 20% tại thành phố Đà Nẵng và 5% - 10% đối với các thành phố khác trong Vùng.


   Khối lượng hàng hóa đạt khoảng 101 triệu tấn/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,5% - 9,5%/năm, trong đó khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 40 - 50 triệu tấn/năm. Quy hoạch phát triển 5 hành lang vận tải chính của Vùng gồm: hành lang ven biển; hành lang Đà Nẵng - QL1 - QL9 - Lao Bảo và hành lang Đà Nẵng - QL14B - 14D - Nam Giang; hành lang Đà Nẵng - Tây Nguyên; hành lang Dung Quất - Tây Nguyên; hành lang Quy Nhơn - Tây Nguyên.


   Nội dung chi tiết về Quy hoạch được đăng tải tại đây.


Võ Văn Phước


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip