Urban Traffic Information

Điều chỉnh biển báo cấm ôtô tải để phù hợp với Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT

Monday, 14 November 2016 17:40 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   UBND thành phố đã ban hành Công văn số 9032/UBND-QLĐTh ngày 02/11/2016 về việc triển khai điều chỉnh biển báo cấm ôtô tải để phù hợp để phù hợp với QCVN 41:2016/BGTVT; Sở Giao thông vận tải xin thông báo nội dung điều chỉnh biển báo cấm xe ôtô tải cụ thể như sau:


   Theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT (thay thế QCVN 41:2012/BGTVT và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2016), biển báo cấm xe ôtô tải số hiệu 106b (biển có ghi chữ số tấn trên biển) được thay đổi từ nội dung “cấm những ôtô có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số đã quy định” (theo Quy chuẩn QCVN 41:2012/BGTVT cũ) thành nội dung“cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định” (theo Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT mới đã có hiệu lực).


   UBND thành phố đã thống nhất giá trị quy đổi ghi trên biển báo số hiệu 106b tại Công văn số 9032/UBND-QLĐTh ngày 02/11/2016 như sau:


   - Xe ôtô tải có trọng lượng xe cộng hàng 5 tấn quy đổi thành xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 2,5 tấn.


   - Xe ôtô tải có trọng lượng xe cộng hàng 10 tấn quy đổi thành xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 5,5 tấn.


   - Xe ôtô tải có trọng lượng xe cộng hàng 13 tấn quy đổi thành xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 7,5 tấn.


   - Xe ôtô tải có trọng lượng xe cộng hàng 18 tấn quy đổi thành ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 10,5 tấn.


   - Xe ôtô tải có trọng lượng xe cộng hàng 24 tấn quy đổi thành ôtô tải có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) 13,0 tấn.


Nguyễn Ngọc Vũ


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip