Urban Traffic Information

Đầu tư xây dựng đường Mai Đăng Chơn nối dài đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam

Monday, 22 August 2016 11:32 | Print |
There are no translations available.

   Ngày 17/8/2016, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 2882/VP-QLĐTư về việc Đầu tư xây dựng đường Mai Đăng Chơn nối dài đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Trong đó UBND thành phố đồng ý chủ trương theo đề nghị của Sở GTVT về Đầu tư xây dựng đường Mai Đăng Chơn nối dài (đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam) để khớp nối hạ tầng giao thông tại khu vực và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng và huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cụ thể:


   - Quy mô đầu tư:


      + Tổng chiều dài tuyến dự kiến: L=1.400m.


      + Điểm đầu: Tại điểm cuối tuyến đường Mai Đăng Chơn (giai đoạn 2).


      + Điểm cuối: Giao với đường Phạm Như Xương (thuộc tỉnh Quảng Nam).


      + Hướng tuyến: Cơ bản bám theo đường hiện trạng, điều chỉnh cục bộ một số vị trí để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường, hạn chế đền bù giải tỏa.


      + Mặt cắt ngang: Bnền = (5,0+15,0+5,0)m = 25m (mặt đường 15m, vỉa hè mỗi bên 5m).


      + Loại mặt đường cấp cao A1, Eyc≥155 Mpa.


      + Vận tốc thiết kế: 60Km/h.


      + Tải trọng thiết kế: mặt đường trục 100kN, Công trình HL93.


   - Phương án đầu tư xây dựng: Phân kỳ 02 giai đoạn.


      + Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng nền mặt đường, hệ thống thoát nước ngang, hoàn trả mương thủy lợi, cống kỹ thuật, cấp nước, cấp điện.


      + Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây, cây xanh và hệ thống thoát nước dọc, cấp nước.


   - Tiến độ và kinh phí thực hiện:


      + Giai đoạn 1: Thực hiện năm 2016 – 2017 (năm 2016 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2017 thực hiện đầu tư), kinh phí không quá: 47,57 tỷ đồng.


      + Giai đoạn 2: Thực hiện năm 2019 – 2020 (năm 2019 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2020 thực hiện đầu tư), kinh phí không quá 30,86 tỷ đồng.


   - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố Đà Nẵng. Riêng chi phí đền bù giải tỏa do tỉnh Quảng Nam chi trả và thực hiện công tác giải tỏa đền bù.


Trần Thị Thịnh


CAC_BAI_VIET_KHAC