Urban Traffic Information

Đầu tư nâng cấp đường vào Mỏ đá Hòa Nhơn

Friday, 15 July 2016 09:21 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   UBND thành phố đã có công văn 1917/VP-QLĐTư thống nhất chủ trương đầu tư công trình Tuyến đường vào Mỏ đá Hòa Nhơn (800m đoạn tiếp theo qua khu dân cư) để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế ô nhiễm môi trường.


   Quy mô công trình:


   - Tim tuyến: Theo quy hoạch được phê duyệt.


   - Chiều rộng: Bn = 1,5m + 10,5m + 1,5m = 13,5m (tương tự với đoạn đầu tuyến đã xây dựng).


   - Thoát nước dọc: Xây dựng rãnh dọc hình thang.


   - Thoát nước ngang:


   + Xây dựng các cống ngang đường, đảm bảo thoát nước cho khu vực.


   + Tại vị trí cầu sắt Bailey hiện trạng: Tháo dỡ cầu cũ, xây dựng cống hộp BTCT thay thế.


   - Xây dựng hoàn thiện hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước và tổ chức giao thông trên tuyến.


   - Kinh phí đầu tư: 13.554.291.000 đồng, trong đó:


   + Ngân sách thành phố: 70% kinh phí.


   + Doanh nghiệp khai thác VLXD: Đóng góp 30% kinh phí.


Nguyễn Chánh Đạt


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip