Urban Traffic Information

Tạm ngừng lưu thông cầu Rồng, cầu Sông Hàn phục vụ diễu hành thuyền buồm clipper

Friday, 19 February 2016 14:47 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Kế hoạch số 8259/KH-UBND ngày 19/10/2015 của UBND thành phố về việc truyền thông, vận động tài trợ phục vụ công tác đón Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper 2015-2016.


    Nhằm phục vụ sự kiện diễu hành thuyền buồm clipper trên sông Hàn kết hợp chương trình phun lửa, phun nước tại cầu Rồng theo kế hoạch của sự kiện, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng kính thông báo thời gian tạm ngừng lưu thông qua cầu Sông Hàn và cầu Rồng, cụ thể như sau:


   1. Cầu Sông Hàn: từ 18h45 đến 20h45, ngày 25/02/2016;


   2. Cầu Rồng: từ 19h30 đến 20h05 phút, ngày 25/02/2016.


   Sở Giao thông vận tải kính thông báo thời gian tạm ngừng lưu thông qua cầu sông Hàn và cầu Rồng như đã nêu trên để nhân dân được biết và chủ động khi tham gia giao thông.


VPS


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip