Vận tải và phương tiện

Thông báo phương tiện xe Cơ giới sắp hết niên hạn sử dụng theo Nghị định 95/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Wednesday, 26 September 2018 10:45 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 20/9/2018 Cục Đăng kiểm Việt Nam có Công văn số 6038/ĐKVN-VAR về việc báo cáo danh sách phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng (hết niên hạn sử dụng từ ngày 01/01/2019). Theo đó, thành phố Đà Nẵng có 353 phương tiện, gồm 325 xe tải và 28 xe chở người.


   Để tra cứu số liệu về xe hết niên hạn sử dụng, xe sắp hết niên hạn sử dụng theo đường link thông báo:


   “Tra cứu DS XCG hết niên hạn” tại địa chỉ: www.vr.org.vn


   Xe sắp hết niên hạn sử dụng theo đường link thông báo “Danh sách xe cơ giới hết niên hạn từ ngày 01/01/2019” tại địa chỉ: www.vr.org.vn/lib/download.asp của Cục Đăng kiểm Việt Nam.


P. QLVTPT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip