Vận tải và phương tiện

Tiếp tục tổ chức tập huấn cho người lái xe, nhân viên phục vụ và người điều hành vận tải

Thursday, 30 August 2018 13:34 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Tiếp tục thực hiện Công văn số 2548/BGTVT-VT ngày 10/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT;


   Để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải, Sở Giao thông vận tải yêu cầu:


   1. Các đơn vị kinh doanh vận tải: Rà soát lại đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải chưa được tập huấn nghiệp vụ (hoặc Giấy chứng nhận tập huấn hết hạn) để lập danh sách đăng ký về Hiệp hội vận tải để tổ chức tập huấn theo quy định, như sau:


   a) Đăng ký tập huấn về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông (Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khách), liên hệ theo địa chỉ:


   - VP Hiệp hội Vận tải Ô tô Đà Nẵng: (Công ty CP Xe khách và Dịch vụ thương mại Đà Nẵng).


   - Địa chỉ: Đường Tú Mở, Tổ 16, P Hòa An, Q Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.


   - Điện thoại: 0236.3680670; Fax: 0236.3680747; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


   - Thư ký Hiệp hội: Nguyễn Anh Ngọc - DĐ: 0905188550.


   - Chủ tịch Hiệp hội: Ô Đinh Văn Ba - DĐ: 0913403397.


   b) Đăng ký tập huấn về nghiệp vụ vận tải hàng hóa và an toàn giao thông (Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa), liên hệ theo địa chỉ:


   - VP Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Đường bộ Đà Nẵng (Cty TNHH FDT).


   + Địa chỉ: Số 04 Trần Thánh Tông, Q Sơn Trà, TP Đà Nẵng.


   + Điện thoại: 0236.3606135; Fax: 0236.3898007; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; Website: danangtrucking.com.


   + Thư ký Hiệp hội: Nguyễn Thị Thùy Dương - DĐ: 0905545334.


   + Chủ tịch Hiệp hội: Ô Tô Văn Hiệp - DĐ: 0903503555.


   c) Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, liên hệ theo địa chỉ:


   - VP Hiệp hội Taxi Đà Nẵng: (CN Cty CP Tập đoàn Mai Linh tại ĐN).


   - Địa chỉ: Số 90-92 đường 2/9, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.


   - Điện thoại: 0236.3706332; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .


   - Thư ký Hiệp hội: Nguyễn Thị Kim Vui - DĐ: 0966999799.


   - Chủ tịch Hiệp hội: Ô Võ Thành Nhân - DĐ: 0984711111.


P. QLVTPTNL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip