Vận tải và phương tiện

Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 30/04/2018

Wednesday, 30 May 2018 17:21 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Danh sách các phương tiện thủy nội địa đã hết hạn đăng kiểm đến ngày 30/04/2018. Trong đó:


   - Phương tiện thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 đăng kiểm: xem tại file V43_28022018.pdf


   - Phương tiện thủy nội địa do Trung tâm Đăng kiểm Đà Nẵng đăng kiểm: xem tại file S43_28002018.pdf


TTĐK XE CƠ GIỚI ĐÀ NẴNG


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip