Vận tải và phương tiện

Quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền

Wednesday, 18 April 2018 15:15 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 09/4/2018 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BGTVT quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.


   Theo đó, quy định quản lý và khai thác thông tin nhận dạng tự động của tàu thuyền được quy định phải lắp đặt thiết bị AIS hoạt động trong vùng nước cảng biển, tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo và vùng nước cảng, bến thủy nội địa, đường thủy nội địa nằm trong phạm vi thu nhận bản tin AIS của trạm bờ AIS.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thông tu 17-2018 về AIS.PDF)Thông tu 17-2018 về AIS.PDF[Nội dung thông tư]94 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip