Vận tải và phương tiện

Thông báo về việc thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Saturday, 10 March 2018 08:57 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Công văn số 1291/ĐKVN-TS ngày 01/03/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kể từ ngày 01/04/2018, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (S43) sẽ tiếp tục thực hiện công tác đăng kiểm phương tiện thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với quy định tại Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/9/2015 của Bộ GTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và các quy định khác có liên quan. Cụ thể:


   1. Đối tượng kiểm tra:


   Thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật & bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa cho các phương tiện hoạt động trên sông, kênh, rạch, hồ, đầm và vịnh do địa phương trực tiếp quản lý có một trong các đặc trưng sau:


   - Các phương tiện có sức chở người dưới 50 người;


   - Các phương tiện có trọng tải toàn phần dưới 200 tấn;


   - Các phương tiện có động cơ có tổng công suất máy chính dưới 135 sức ngựa;


   - Các phương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, tàu công trình và các tàu có công dụng đặc biệt có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10 mét.


   2. Cách thức thực hiện:


   Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Trung tâm đăng kiểm.


   Trung tâm đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp trực tiếp) hoặc hướng dẫn hoàn thiện trong 02 (hai) ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính và hình thức phù hợp khác; nếu hồ sơ đã đầy đủ thì hẹn thời gian, địa điểm kiểm tra.


   3. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:


   - Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh,quận Liên Chiểu, Đà Nẵng


   - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:


   Ông Võ Nguyễn Đức Lộc, ĐT: 0236.3765017; DĐ: 0914850068


   Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng (S43) kính thông báo đến tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết để chuẩn bị phương tiện thủy nội địa tham gia đăng kiểm theo đúng quy định của pháp luật.


Bùi Văn Tấn - TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip