Vận tải và phương tiện

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

Wednesday, 28 February 2018 07:47 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 10 tháng 01 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2018.


   Chi tiết xem tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (thong-tu-03-2018-tt-bgtvt.pdf)thong-tu-03-2018-tt-bgtvt.pdf[Nội dung thông tơ 03/2018/TT-BGTVT]466 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip