Vận tải và phương tiện

Thông tư mới ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP

Wednesday, 31 January 2018 08:47 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.


   Trong Thông tư 03/2018/TT-BGTVT cũng nêu rõ, các ô tô nhập khẩu có thời điểm mở tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Luật Hải quan hoặc về đến cảng, cửa khẩu Việt Nam trước ngày 1/1/2018 thì được kiểm tra, cấp chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 31/2011/BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT- BGTVT.


   Việc kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu đối với các xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam kể từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm có hiệu lực của Thông tư này được thực hiện theo quy đinh tại khoản 2 Điều 6 của Nghị đinh số 116/2017/NĐ - CP, quy định tại Thông tư số 31/2011/BGTVT và Thông tư số 55/2014/TT- BGTVT.


   Các Chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu đã cấp cho xe cơ giới nhập khẩu theo Thông tư số 31/2011/BGTVT và Thông tư số 55/2014/BGTVT vẫn có giá trị sử dụng để giải quyết các thủ tục hải quan, thu phí trước bạ, đãng ký xe, kiểm định lưu hành.


   Nội dung Thông tư xem tại phần đính kèm cuối bài viết.


Bùi Văn Tấn - TTĐK Xe Cơ Giới Đà Nẵng

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thongtu03_2018.pdf)Thongtu03_2018.pdf[Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ]1422 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip