Vận tải và phương tiện

Văn bản mới ban hành Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan công tác đăng ký xe

Monday, 29 January 2018 13:41 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BCA về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 02 năm 2018.


   Xem chi tiết tại file đính kèm cuối bài viết.


P. QLVTPTNL

ATTACHMENTS TITLE
DOWNLOAD THIS FILE (Thông tư 64.2017.pdf)Thông tư 64/2017/TT-BCA[Thông tư 64/2017/TT-BCA]5849 Kb

CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip