Vận tải và phương tiện

Kết quả Kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn thành phố tháng 01/2017

Wednesday, 01 March 2017 15:49 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Theo đánh giá của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 01/2017 công tác KSTTX tiếp tục được thực hiện quyết liệt trên cả nước, các lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và các lực lượng Cảnh sát khác tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội Xuân 2017, thành phố Đà Nẵng là một trong 13 địa phương được đánh giá có kết quả thực hiện tốt.


   Kết quả kiểm tra tải trọng xe trong tháng 01/2017 tại thành phố Đà Nẵng như sau:


   - Tổng số xe kiểm tra: 530 xe;


   - Số xe vi phạm tải trọng: 37 xe (chiếm 6,98% số xe được kiểm tra);


   - Số giấy phép lái xe bị tước: 06 GPLX (chiếm 16,21% số xe vi phạm);


   - Tổng số tiền xử phạt vi phạm: 389,6 triệu đồng.


Phòng QLVTPT&NL


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip