Vận tải và phương tiện

Thông báo lộ trình và địa điểm nộp hồ sơ cấp các loại phù hiệu xe ô tô

Wednesday, 07 January 2015 14:26 PDF  | Print |  E-mail
There are no translations available.

   Thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT, Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo lộ trình và địa điểm nộp hồ sơ cấp các loại phù hiệu xe ô tô, như sau:


   1. Lộ trình: Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình sau:


   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đối với xe trung chuyển, xe nội bộ;


   - Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải;


   - Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;


  
2. Địa điểm nộp hồ sơ:


   Hồ sơ nộp tại Bộ phận TN&TKQ, Sở GTVT (TTHC thành phố Đà Nẵng, số 03 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng).


   Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo nội dung trên để các đơn vị vận tải được biết và thực hiện.


Phòng QLVT&PT


CAC_BAI_VIET_KHAC

Sông hanEU  

Video clip